Home › Privacy › Privacy
Privacyverklaring

Beveiliging van persoonlijke gegevens
Tronix Lighting vindt het belangrijk dat de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens worden gegarandeerd. We houden ons bij het doen van onze zaken daarom aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. We hopen dat het hieronder beschreven beleid u helpt te begrijpen welke gegevens Tronix Lighting kan verzamelen, hoe Tronix Lighting deze gegevens gebruikt en beveiligt, en met wie we de gegevens mogelijk delen.

Persoonlijke gegevens
Tronix Lighting zal via zijn websites geen persoonlijke gegevens over u, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, verzamelen tenzij u er vrijwillig voor kiest deze gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld door registratie voor onze nieuwsbrief of via een enquête), u toestemming geeft voor het verzamelen van dergelijke gegevens, of het verzamelen van dergelijke gegevens anderszins is geoorloofd volgens de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Gebruiksdoel
Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, gebruiken wij deze doorgaans voor het antwoorden op vragen, de verwerking van uw bestelling of om u toegang te verlenen tot specifieke informatie of aanbiedingen. Voorts kunnen we ten behoeve van onze klantrelatie met u:
• persoonlijke gegevens opslaan en verwerken en deze gegevens delen met aan ons gelieerde ondernemingen wereldwijd om een beter inzicht te krijgen in uw behoeften en beter te begrijpen hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren; of
• zelf persoonlijke gegevens gebruiken (of dit door een derde partij namens ons te laten doen), om contact met u op te nemen over een aanbieding van Tronix Lighting die voorziet in uw behoeften.

Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt ten behoeve van onze klantrelatie met u (in het bijzonder voor direct marketing of marktonderzoek), respecteren wij uw beslissing. We verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derde partijen en zullen ze evenmin op andere wijze aan derden beschikbaar stellen, behalve aan ondernemingen die zijn gelieerd aan Tronix Lighting.

Beperking van doeleinden
Tronix Lighting zal persoonlijke gegevens die u online verstrekt, uitsluitend verzamelen, gebruiken of openbaar maken voor de aan u bekendgemaakte doeleinden, tenzij de openbaarmaking:
• het gebruik van persoonlijke gegevens betreft voor een aanvullend doel dat direct verband houdt met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld;
• noodzakelijk is om een contract met u op te stellen, af te sluiten of uit te voeren;
• door de wet of door bevoegde overheden of gerechtelijke instanties wordt geëist;
• noodzakelijk is om een juridische aanspraak of een juridisch verweer vast te stellen of te beschermen;
• noodzakelijk is om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen, zoals opzettelijke aanvallen op de informatietechnologiesystemen van Tronix Lighting.

Communicatie- of gebruiksgegevens
Wanneer u telecommunicatiediensten gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, worden op technische wijze communicatiegegevens (bijvoorbeeld uw internet-protocoladres) of gebruiksgegevens (bijvoorbeeld informatie over het begin, het einde en de duur van elke toegang en informatie over de telecommunicatiediensten waartoe u toegang hebt gekregen) gegenereerd, die mogelijk gerelateerd zijn aan persoonsgegevens. Uw communicatie- of gebruiksgegevens zullen alleen worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor zover daartoe een dwingende noodzaak bestaat, en altijd in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de gegevensbescherming.

Automatisch verzamelde niet-persoonlijke gegevens
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch (dat wil zeggen zonder registratie) niet-persoonlijke gegevens verzamelen (zoals het gebruikte type internetbrowser of besturingssysteem, de domeinnaam of de website waar u vandaan komt, het aantal bezoeken, de gemiddelde duur van een bezoek, de bekeken pagina's). Wij kunnen deze gegevens eventueel gebruiken om de aantrekkelijkheid van onze website te meten en de prestaties of de inhoud van de website te verbeteren.

"Cookies" - informatie die automatisch op uw computer wordt opgeslagen
Wanneer u onze website bezoekt, worden er mogelijk gegevens door ons op uw computer opgeslagen in de vorm van een zogenoemde "cookie", zodat uw PC bij een volgend bezoek automatisch wordt herkend. Cookies helpen ons in velerlei opzicht. Ze stellen ons bijvoorbeeld in staat een website beter af te stemmen op uw interesses of om uw wachtwoord op te slaan, zodat u het niet bij elke login opnieuw hoeft op te geven. Wanneer u geen cookies wilt ontvangen, dient uw internetbrowser zodanig in te stellen dat alle cookies van uw vaste schijf worden verwijderd, dat alle cookies worden geblokkeerd of dat een waarschuwing wordt gegeven, voordat een cookie wordt opgeslagen.

Beveiliging
Tronix Lighting gebruikt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk of onrechtmatig worden vernield, verloren gaan of worden gewijzigd en om ze te beschermen tegen onbevoegde publicatie of toegang.

Vragen en opmerkingen
Als u vragen of opmerkingen hebt over het beleid van Tronix Lighting inzake de gegevensbescherming, klikt u op "Contact" en stelt u uw vraag. Naarmate het medium internet zich verder ontwikkelt, zal ons beleid op het gebied van gegevensbescherming ook meegroeien. Wijzigingen in ons beleid met betrekking tot gegevensbescherming zullen op deze pagina worden gepubliceerd.